Tools

หน้ากระดานดำข่าวประชาสัมพันธ์ ( CAD/CAM ) , ( 3D SCANNER ) , ( CNC Technology ) :::::>>> คลิกดูรายละเอียด

HOT NEWS
Wednesday, 13 Dec 2017

CIMCO Edit V6 - Free Download

การใช้งานโปรแกรมCIMCO Edit

CIMCO เป็นโปรแกรม DNC ที่ใช้สำหรับส่งคำสั่ง (G-Code) ไปยังเครื่องจักร CNC เพื่อสั่งให้เครื่องจักร CNC ทำงานตามที่กำหนดไว้ใน โดยที่โปรแกรมดังกล่าวสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักร CNC ได้หลายเครื่องพร้อมๆกัน และสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงาน ที่เครื่องจักร CNC แต่ละตัวทำอยู่ได้ด้วย

ซึ่งในปัจจุบันโปรแกรม CIMCO สามารถส่งคำสั่ง (G-Code) ไปยังเครื่องจักร CNC ได้สองลักษณะคือ การส่งผ่านสายเคเบิล และการส่ง แบบไร้สาย (Wireless)

ขั้นตอนการ Setup โปรแกรม Cimco Edit 6.6

3

==>4==>5==>6

เลือก Product ที่ต้องการทดลองใช้

7==>8==>2

 

*****************************************************

Download โปรแกรม CIMCO    30 Day <=====คลิกเลย ขอเปิดใช้งาน 086-3255317

*****************************************************

แนะนำการใช้โปรแกรม CIMCO Edit

 

 

วิธีการตรวจสอบว่าโปรแกรม CIMCOของเราที่ใช้อยู่ถูกลิขสิทธิ์หรือไม่

 

cimco_6

เนื่องด้วยมีหลายบริษัทในประเทศไทยที่ทำการขายสินค้าให้กับลูกค้า อาทิเช่น ตัวแทนจำหน่ายขายเครื่อง CNC ตัวแทนจำหน่ายขายSoftware CAD/CAM ตลอดจนผู้ทำแผ่น CD,DVD,VCD สอนการใช้งาน CAD/CAM นำมาอ้างอิงกับลูกค้าว่ามีการแถมไปกับตัวสินค้า จนทำให้ลูกค้าในปัจจุบันนี้เข้าใจผิดว่า โปรแกรม CIMCO Edit เป็นโปรแกรมใช้ฟรี จึงเกิดการใช้งานที่ผิดลิขสิทธิ์โดยมิตั้งใจ จึงทำให้เกิดการสับสนว่าตัวใดจริงตัวใดผิดลิขสิทธิ์จึงต้องมีการให้ลูกค้ามีการตรวจสอบด้วยตัวเองเกิดขึ้นเพื่อยุติดังกล่าว ดังนี้

 

ให้คลิกที่ Help ให้หน้าของโปรแกรม ===> คลิกต่อไปที่ About ===>

จากนั้นจะมีหน้าต่างอยู่ทางซ้ายมือ หน้าต่างนี้จะระบุว่า

Name : เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอะไร

Type : เป็นตัวทดลองการใช้งานเหลือเท่าไร

Maintenance : สิ้นสุดในการรับประกันสินค้าเมื่อไร หรือ หมดการทดลองให้เมื่อไร

 

การใช้งานนั้นก็คือ

1 Licence ต่อ 1 Computer ซึ่ง รหัส Key จะไม่เหมือนกัน

@@@ เกล็ดความรู้วันละนิด @@@

CIMCO EDIT
เป็นเอดิเตอร์ตัวหนึ่งสำหรับเปิดไฟล์เอ็นซี (Gcode) ที่มีผู้ใช้ทั่วโลกมากที่สุดในขณะนี้ โดยขายไปแล้วกว่า 80,000 licenses ผู้ใช้สามารถตรวจสอบทางเดินของTool รองรับทั้งงานกัดและงานกลึง ได้จากหน้าจอกราฟฟิคขณะคลิกหรือเลือกบรรทัดเอ็นซี นอกจากนี้ถ้ามีการแก้ไขโปรแกรมเอ็นซีในบรรทัดใดๆหน้าจอแสดง Toolpath จะอัฟเดตให้ทันที