Tools

หน้ากระดานดำข่าวประชาสัมพันธ์ ( CAD/CAM ) , ( 3D SCANNER ) , ( CNC Technology ) :::::>>> คลิกดูรายละเอียด

HOT NEWS
Wednesday, 13 Dec 2017
CIMCO EDIT V7  TIP

CIMCO EDIT V7 TIP (1)

 คลิกที่นี่..... อ่านต่อ... , PDF คู่มือ , VDO TIP , คลิกที่นี่.....

สำหรับสมาชิก  www.FASTTECHNC.com

   คลิกที่นี่..... อ่านต่อ... , PDF คู่มือ , VDO TIP , คลิกที่นี่.....

สำหรับสมาชิก  ลูกค้า License หรือต่อ  Maintenance

  อ่านต่อ... , PDF คู่มือ , VDO TIP , คลิกด้านล่าง...

สำหรับบุคคลทั่วไป หรือ ผู้สนใจ

 

====> ตรวจสอบรวม TIP CIMCO ทั้งหมดที่นี่ <====

@@@ เกล็ดความรู้วันละนิด @@@

Rapid Prototype (RP)

เป็นระบบ 3D Printer ที่ช่วยให้เราสร้างชิ้นงานต้นแบบในเวลา อันรวดเร็ว โดยมีหลักการพื้นฐานสามขั้นตอนดังนี้ โปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่อง RP จะรับไฟล์ข้อมูลชิ้นงานประเภท STL ที่ได้จากการแปลงโดยโปรแกรมออกแบบแบบสามมิติ ( 3D Model CAD )