EinScan HX สแกนชุดแต่ง

การสแกน 3 มิติโดยใช้ Einscan HX ชิ้นส่วนอะไหล่มอเตอร์ไซค์ ตอนที่2

การสแกน 3 มิติโดยใช้ Einscan HX ชิ้นส่วนอะไหล่มอเตอร์ไซค์ ตอนที่2

EinScan HX สแกนชุดแต่ง
EinScan HX สแกนชุดแต่ง ชิ้นส่วนอะไหล่มอเตอร์ไซค์ scan 3d สแกน 3มิติ วิธีออกแบบชุดแต่งมอเตอร์ไซค์ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รถไฟฟ้า ชุดแต่งรถไฟฟ้า

         ในบทความนี้จะเป็นการเขียนบรรยายในเรื่องของการนำไฟล์ที่ได้จากเครื่องสแกน 3 มิติ EinScan HX เพื่อมาทำการแปลงไฟล์ให้เป็น CAD 3D หรือเรียกว่าขั้นตอน Reverse engineering ซึ่งสามารถใช้ได้หลายโปรแกรมด้วยกันในท้องตลาด แต่ในบทความนี้เรายึดการใช้ด้วยโปรแกรม SolidEDGA Shining 3D Edition. ไฟล์ที่นำออกมาเราใช้เป็นนามสกุล STL ซึ่งจะเป็นไฟล์มาตรฐานทั่วโลกที่ เครื่องสแกน 3D ทุกยี่ห้อยึดเป็นไฟล์มาตรฐานในการนำมาใช้เพื่อ Reverse engineering
         โดยขั้นตอนเริ่มจากการหาโคลงสร้างหลักของชิ้นส่วนเพื่อจะเริ่มขึ้นเป็นฐานของ CAD 3D นี้เรายึดเป็นตัวแคร้งของฐานด้านล่างในการขึ้น ขั้นตอนแรกตัวใช้ฟังก์ชัน Sketch ออกมารอบรูปของขอบไฟล์ STL เมื่อเราได้โครงร่างของสเก็ตเราสามารถที่จะสร้างเส้นหรือส่วนโค้งของเส้นรอบรูปนั้นได้โดยมีเส้นโครงของสเก็ตเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราง่ายไม่จำเป็นต้องวัดและรู้ขนาดส่วนโค้งจุดนั้นๆได้เลยดังรูปที่ออกมาด้านล่าง

EinScan HX ไฟล์ที่ออกมาจาก เครื่องสแกน 3 มิติ รุ่นนี้สามารถนำมา Reverse Eng. แบบไหนดี ?

Einscan HX ชุดแต่งมอเตอร์ไซค์ แปลงไฟล์ STL scan 3d
Einscan HX ชุดแต่งมอเตอร์ไซค์ แปลงไฟล์ STL scan 3d
Einscan HX ชุดแต่งมอเตอร์ไซค์ แปลงไฟล์ STL scan 3d Reverse
Einscan HX ชุดแต่งมอเตอร์ไซค์ แปลงไฟล์ STL scan 3d เครื่องสแกน3d
Einscan HX เครื่องสแกน3d ชุดแต่งมอเตอร์ไซค์ แปลงไฟล์ STL scan 3d

ตัวอย่างสาธิตการนำไปใช้งานประเภทต่างๆ

Play Video about Einscan HX ชิ้นส่วนอะไหล่มอเตอร์ไซค์ แปลงไฟล์ STL

เริ่มฝึกเรียนรู้ในการเขียนเส้นด้วยโปรแกรม SolidEDGA SHINING 3D Edition

          เมื่อเราสเก็ตได้เส้นออกมาแล้วเส้นนี้เราสามารถจะนำไปขึ้นผิว Surface ได้โดยใช้ฟังก์ชัน Surface Extension. โดยเส้นที่นำมาขึ้นฟังก์ชั่นนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นที่เชื่อมโยงติดกันหมดอาจจะเป็นเส้นที่ขาดก็ได้. จึงง่ายต่อการขึ้นกว่าที่จะทำเป็น Solid ดังรูปที่อยู่ด้านบน

Einscan HX 3d scanner ชุดแต่งมอเตอร์ไซค์ แปลงไฟล์ STL scan 3d
Einscan HX 3dscanner ชิ้นส่วนอะไหล่มอเตอร์ไซค์ แปลงไฟล์ STL
Einscan HX 3dscanner ชิ้นส่วนอะไหล่มอเตอร์ไซค์ แปลงไฟล์ STL สแกน3d

เรียนรู้ในการฟังค์ชั่นในการตัดผิวด้วยโปรแกรม SolidEDGA SHINING 3D Edition

       หลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราสามารถสร้างเส้นบนส่วนโค้งของฝาครอบเครื่องแล้วขึ้นด้วย Surface Extension เหมือนเดิม. และสามารถนำ Surface ทั้งสองที่ขึ้นจากโคลงแคร้งของฐานด้านล่างมาตัดกับ Surface ส่วนโค้งที่เราได้จากแก้มแคร้งด้วยฟังก์ชัน Trim surface ทั้งด้านบนและด้านล่างดังรูปด้านบน

Einscan HX 3d scanner ชิ้นส่วนอะไหล่มอเตอร์ไซค์ แปลงไฟล์ STL เครื่องสแกน 3d
Einscan HX 3d scanner ชิ้นส่วนอะไหล่มอเตอร์ไซค์ แปลงไฟล์ STL เครื่องสแกน 3 มิติ
Einscan HX 3d scanner ชิ้นส่วนอะไหล่มอเตอร์ไซค์ แปลงไฟล์ STL เครื่องสแกน 3 มิติ
Einscan HX scan 3d ชิ้นส่วนอะไหล่มอเตอร์ไซค์ แปลงไฟล์ STL เครื่องสแกน 3 มิติ
Einscan HX scan 3d SolidEDGA แปลงไฟล์ STL เครื่องสแกน 3 มิติ
เรียนรู้ในการฟังค์ชั่นในการรวมผิวและใส่ R ลบคมด้วยโปรแกรม SolidEDGA SHINING 3D Edition

         ต่อมาเป็นขั้นตอนของรูหลบในการขันน็อต การทำขั้นตอนนี้ไม่ได้แต่ต่างกับขั้นตอนแรก. ง่ายมากเราแค่สเก็ตตรงช่องรูหลบออกมาแล้วทำการ Surface Extension. เพื่อ Trim surface ผิวที่ได้จากครั้งก่อนหลังจากนั้นก็ให้ทำการลบคมด้วย function Round แล้วกำหนด R และทำการขึ้น Surface Extension ตรงช่องพอร์ดของข้อเหวี่ยงไปพร้อมกันและให้ใช้ฟังก์ชั่น Trim Surface แล้วทำการคัดผิวที่ได้กับชิ้นแรกจนรวมเป็นเนื้อเดียวกันดังรูปด้านบน

Einscan HX scan 3d SolidEDGA แปลงไฟล์ STL เครื่องสแกน 3d
Facebook
Email
Skype
Twitter
LinkedIn
Print
Einscan HX scan 3d Reverse Engineering SolidEDGA แปลงไฟล์ STL เครื่องสแกน 3มิติ
Einscan HX scan 3d Reverse Engineering
Einscan HX scan 3d Reverse Engineering เครื่องสแกน 3d
Einscan HX scan 3d Reverse Engineering เครื่องสแกน 3 มิติ
การทำพื้นผิวสุดท้ายในการเก็บพื้นผิวด้านบนและเริ่มทำด้านหลังไปพร้อมกันด้วย SolidEDGA

        ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการใช้ฟังก์ชัน Sketch เพื่อทำการขึ้นรูปโคลงแคร้งหลบของจานไฟของเครื่องยนต์ก็ให้เราใช้ฟังก์ชันสเต็ปเดิมสเก็ตและใช้ฟังก์ชั่นขึ้นรูปโดยใช้ Revolve และทำการตัดต่อผิวด้วยฟังก์ชัน Trim Surface และทำการ Round พื้นผิวตรงจุดนี้ให้ดูเทียบกับไฟล์สแกนด้วยเพราะว่าตรงส่วนนี้จะเป็น R ที่ไม่เท่ากัน. หลังจากนั้นก็ให้พลิกด้านหลังเพื่อทำการ Surface Extension. ให้มีความหนาของผิวด้านหลังโดยใช้ฟังก์ชัน Surfaces ร่วมกับ Thin Wall แล้วทำการคัดผิวโดยรวมทั้งหมดทั้งก้อนเพื่อให้ง่ายในการจัดการดังรูปด้านบน

Einscan HX scan 3d Reverse Engineering เครื่องสแกน3มิติ
Einscan HX Reverse Engineering เครื่องสแกน3มิติ
Einscan HX Reverse Engineering เครื่องสแกน3มิติ แปลงไฟล์ STL
Einscan HX Reverse Engineering เครื่องสแกน3มิติ แปลงไฟล์ STL fasttech nc
Einscan HX Reverse Engineering เครื่องสแกน3d แปลงไฟล์ STL fasttech nc
ข้อควรระวังในการทำ R หรือการลบคมพื้นผิวด้วย Software SolidEDGA

    ขั้นตอนด้านหลังตรง R ที่ไม่เท่ากันตรงนี้ให้เราทำหลุมหลบตรงก้อนเล็กก่อน. หลังจากนั้นค่อยทำ R ที่ไม่เท่ากันไปพร้อมกันเพราะถ้าเป็นผิวขอบที่ต่อเนื่องกันการทำ Round ตรงนี้จะเป็นการที่ง่ายในการทำเพราะฟังก์ชั่นจะไม่มีการขัดแย้งกับผิวที่ขึ้นไว้ก่อนหน้า. ส่วนมากที่มีปัญหาตรงกลาง Round R เพราะใช้ฟังก์ชั่น Solid จะมีปัญหามากกว่าฟังก์ชั่น Surface ซึ่งฟังก์ชั่น Surface จะทำงานได้ง่ายกว่าจะได้ตามรูปด้านบน

Einscan HX Reverse Engineering เครื่องสแกน3d แปลงไฟล์ STL fasttechnc
Einscan HX Reverse Engineering fasttechnc
Einscan HX แปลงไฟล์ STL fasttechnc
Einscan HX แปลงไฟล์ STL Reverse Engineering fasttechnc
Einscan HX แปลงไฟล์ STL Reverse Engineering scan3d
ขึ้นตอนสำคัญในการหาตำแหน่งรูจุดให้มีความแม่นยำ

    ขั้นตอนนี้ให้เราเริ่มทำรูร้อยน๊อตได้เลยเพราะว่าเป็นจุดสิ้นสุดของผิวแล้วด้วยฟังก์ชั่นง่ายๆ Surface Extension. นั่นเองก่อนที่เราจะขึ้นพื้นผิวส่วนที่เหลือตามรูปด้านบน

EinScan HX สแกนชุดแต่ง 3d scanner
Einscan HX ชิ้นส่วนอะไหล่มอเตอร์ไซค์ Reverse Engineering scan3d
Einscan HX Reverse Engineering SolidEDGA
Einscan HX Reverse Engineering SolidEDGA ชุดแต่งมอไซค์
Einscan HX cadcam SolidEDGA ชุดแต่งมอไซค์
ขั้นตอนสุดท้ายการเก็บรายละเอียดจุดเล็กจุดน้อย

            หลังจากนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วที่ง่ายมากคือเก็บรายละเอียดจุดเล็กจุดน้อยหรือลวดลายต่างๆที่จำเป็นต่อการใช้งาน. หลุมล็อคของข้อเหวี่ยงต่างๆตรงนี้ก็สำคัญเพราะต้องยึด Center เป็นหลักในการยึดของตัวเสื้อเครื่อง. ซึ่งเป็นข้อดีว่าเราใช้ระบบเครื่องสแกนที่เป็นเลเซอร์ซึ่งจะมีความแม่นยำ. ซึ่งรูร้อยน๊อตหรือจุดยึดข้อเหวี่ยงหรือบูธต่างๆจะเป็นเรื่องง่ายและมีความแม่นยำที่ใช้ได้โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องกังวลไปวัดงานแต่อย่างใด

Einscan HX cadcam 3d SolidEDGA ชุดแต่งมอไซค์
Einscan HX โปรแกรม cadcam 3d SolidEDGA ชุดแต่งมอไซค์
เครื่องสแกนเลเซอร์ Einscan HX โปรแกรม cadcam 3d SolidEDGA ชุดแต่งมอไซค์
เทรนนิ่งเสร็จและลูกค้าทำได้ภายในวันเดียว Reverse Engineering By SolidEDGA SHININIG 3D Edition

          ชิ้นงานที่สำเร็จในขั้นตอนนี้จะสามารถ Save เป็นไฟล์ 3D ได้แล้วซึ่งหลังจากนี้เราจะสามารถนำไฟล์ออกไปที่โปรแกรมออกแบบต่างๆได้เลยโดยใช้ไฟล์กลางนามสกุล Step , iges หรือ  X_t ได้ในตัวโปรแกรมของ SolidEDGA SHINING 3D Edition ได้เลย

เครื่องสแกนเลเซอร์ Einscan HX 3d SolidEDGA ชุดแต่งมอไซค์

        จากในขั้นต้นเมื่อเราใช้ไฟล์ของ 3D scanner EinScan HX จะพบว่าการสแกนจุดที่เป็นซีนยางจะไม่เป็นอุปสรรคในการสแกนแต่อย่างใด. และเรายังได้พื้นผิวของ STL ที่สมบูรณ์แต่ก็มีส่วนหนึ่งว่าในส่วนของหลุมจะมีจุดพอยต์คลาวด์ที่กระจายตัวเยอะมาก. ซึ่งโปรแกรมเครื่องสแกน 3 มิติ จะมีการแก้ไขต่อไปหลังจากโปรแกรมอัพเดทการแก้ไขแล้วจะมารีวิวจุดที่มีปัญหาและแก้ไขให้ต่อไป. ส่วนไฟล์ที่เรา Reverse Engineering ขึ้นมานี้จะเป็นไฟล์ที่เราสามารถเอาไปใช้กับเครื่อง CNC ได้. ใช้กับงานออกแบบและ Design ต่อแก้ไขได้. หรืออาจจะไปใช้ในการพิมพ์ 3 มิติด้วย เครื่องพิมพ์ 3 มิติหลังจากการออกแบบแก้ไขแล้ว. เพื่อทำเป็นต้นแบบมาใช้ประกอบได้. อัตราส่วนที่เรา สแกน3มิติ มาไฟล์ที่ได้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งเรา Reverse Engineering ขึ้นมาก็จะได้ 1 ต่อ 1 เช่นกัน. แต่ก็อาจจะมีความเพี้ยนผิดพลาดตามสเปคของเครื่องสแกน3มิติที่เราจะใช้ซึ่งในรุ่นของ EinScan HX จะมีการควบคุมความผิดพลาดอยู่ประมาณ 50 ไมครอน. ซึ่งกับงานชุดแต่งใช้ได้ดีมากแต่ถ้าเป็นงาน Inspection อาจจะต้องเลื่อนรุ่นเครื่องสแกน 3มิติ ให้มีความแม่นยำกว่านี้เราจะกล่าวในครั้งต่อไปในบทความหน้าต่อไป

สนใจติดต่อ บริษัท FASTTECH NC จำกัด Tel. 086-3255317
ขอรับการ DEMO ต้องการทดสอบชิ้นงานขอท่าน Test กับเครื่อง Scan ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
มีบริการคู่กับการขายติดตั้งโปรแกรม Reveres Engineering พร้อมการ Training ที่บริษัทของท่าน

ตัวอย่างคุณภาพไฟล์ที่ได้งานประเภทต่างๆ

EinScan HX สแกนชุดแต่ง สแกน3d scanner
EinScan HX สแกนชุดแต่งรถยนต์ สแกน3d scanner
สแกน3d scanner EinScan HX สแกนชุดแต่งรถยนต์
สแกน3d scanner EinScan HX สแกนชุดแต่งรถยนต์ cadthai
EinScan HX สแกน3d scanner สแกนชุดแต่งรถยนต์ cadthai
EinScan HX เครื่องสแกนชิ้นงาน สแกน3d scanner สแกนชุดแต่งรถยนต์ cadthai

เครื่องสแกน 3d รุ่นต่างๆที่เกี่ยวข้อง