ชุดแต่งรถเคฟล่า เครื่องสแกน 3d รุ่น EinSTAR 39,900 บาท ทดสอบscan 3d ประตูรถยนต์เพื่อทำชุดแต่งรถเคฟล่า

เครื่องสแกน 3d รุ่น EinSTAR 39,900 บาท ทดสอบscan 3d ประตูรถยนต์เพื่อทำชุดแต่งรถเคฟล่า

เมื่อสแกนเสร็จให้เรากด Stop เพื่อเป็นการหยุดรับค่า Data ของการ สแกน3d จากนั้นโปรแกรมจะไปสู่โพเสท post posting ซึ่งหน้าต่างนี้จะให้เราทำการตั้งค่าเพื่อจะเลท Mate ตามที่เราต้องการซึ่งก็จะเป็นมีทั้งให้เราเลือกว่าไม่มีการอุดผิวหรือมีการอุดผิวทั้งหมดแล้วเปิดแค่หัวท้ายหรือเป็นการปิดผิวทั้งหมดเพื่อพร้อมจะนำไฟล์ไป เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งเราสามารถเลือกได้ 3 ฟังก์ชันดังกล่าวที่เป็นรูปร่างทรงกระบอก