EaScan-D

EASCAN-ll

EaScan-II

SHINING 3D  EaScan-II        เครื่องสแกน SHINING 3D ได้มาถึงการพัฒนาอีกขั้นเครื่องสแกนเนอร์ 3มิติ รุ่น EaScan-D เป็นรุ่นนวัตกรรมอันยอดเยี่ยมและเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุด โดยใช้ชื่อรุ่นที่พัฒนาใหม่หมดนี้ว่า Eascan-ll ใช้แหล่งกำหนดแสง Blue Light ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ EaScan-ll เป็นสแกนเนอร์ได้รับการออกแบบโดย Shining 3D โดดเด่นด้วยความแม่นยำสูงและเชื่อถือได้ สนับสนุนการทำงาน Reverse Engineering และ งาน INSPECTION เครื่องสแกน 3มิติ EaScan-ll มาด้วยกล้องความละเอียดสูงถึง 1.3 mega pixel ซึ่งในเครื่องรุ่นเดียวกันหากเป็นเครื่องยุโรปราคาจะสูงกว่า ด้วยความสามารถเดียวกัน EaScan-ll จึงโดดเด่นในตลาดเครื่องสแกน 3มิติ และได้รับความนิยมทั้งยุดรปและเอเซีย แหล่งกำเนิดแสงเป็นแบบ Bule Light หลอดLED อายุหลอดจะยาวนานกว่าหลอดปกติและปลอดภัยกับมนุษย์ไม่มีผลกับดวงตาคนเพราะเพราะเป็นหลอด LED (eye safe) ยกเลิกไลน์การผลิต อัพเกรดเป็น OptimScan-5M …

EaScan-II Read More »

EaScan-D

SHINING 3D  EaScan-D          เครื่องสแกน SHINING 3D ได้มาถึงการพัฒนาอีกขั้นเครื่องสแกนเนอร์ 3มิติ รุ่น EaScan-D เป็นรุ่นนวัตกรรมอันยอดเยี่ยมและเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุด โดย Eascan-D ใช้แหล่งกำหนดแสง Blue Light ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ EaScan-D เป็นสแกนเนอร์ได้รับการออกแบบโดย Shining 3D โดดเด่นด้วยความแม่นยำสูงและเชื่อถือได้ สนับสนุนการทำงาน Reverse Engineering และ งาน INSPECTION เครื่องสแกน 3มิติ EaScan-D มาด้วยกล้องความละเอียดสูงถึง 1.3 mega pixel  ยกเลิกไลน์การผลิต อัพเกรดเป็น EaScan-II ราคา 189,000 บาท EaScan – D ระบบ Blue Light ( LED ) (เทคโนโลยีแสงสีฟ้า) …

EaScan-D Read More »