SHINING 3D    TitanScan

        สแกนเนอร์ 3มิติ รุ่น TitanScan พัฒนาโดย SHINING 3D ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในส่วนสแกน 3D ขนาดใหญ่ มันมีความเหมาะสมมากๆโดยเฉพาะสำหรับสแกนวัตถุขนาดใหญ่เช่น องค์กรการบินและอวกาศ , อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ , งานกลไกลทางการเกษตรขนาดใหญ่ ฯลฯ
        สแกนเนอร์ 3มิติ รุ่น TitanScan ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางซึ่งเป็นเครื่องสแกนเดียวที่มีช่วงสแกนที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นเทคโนโลยีการสแกน 3D ขั้นสูง สามารถช่วยให้ได้รับที่ถูกต้องของข้อมูล 3D ขนาดใหญ่มากๆเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

ยกเลิกไลน์การผลิต อัพเกรดเป็น OptimScan 5M

TitanScan

TitanScan

ระบบ White Light Scanner ( เทคโนโลยีแสงสีขาว )

White Light Scanner

เครื่องสแกนระบบใหม่สุดละเอียดสุด ปี2013

อุปกรณ์ส่วนควบแพคเกจ TitanScan

        1. 3D Scanner TitanScan

        2. สติกเกอร์ Maker Point

        สแกนเนอร์ 3มิติ รุ่น TitanScan พัฒนาโดย SHINING 3D ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในส่วนสแกน 3D ขนาดใหญ่ มันมีความเหมาะสมมากๆโดยเฉพาะสำหรับสแกนวัตถุขนาดใหญ่เช่น องค์กรการบินและอวกาศ , อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ , งานกลไกลทางการเกษตรขนาดใหญ่ ฯลฯ
สแกนเนอร์ 3มิติ รุ่น TitanScan ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางซึ่งเป็นเครื่องสแกนเดียวที่มีช่วงสแกนที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นเทคโนโลยีการสแกน 3D ขั้นสูง สามารถช่วยให้ได้รับที่ถูกต้องของข้อมูล 3D ขนาดใหญ่มากๆเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

EaScan

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. รับประกันสินค้าจำนวน 1ปี ประกันศูนย์ต่างประเทศ  บริษัท ฟาสท์เทค เอ็นซี จำกัด รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

       1.1   ฟรีมีเครื่องสแกนสำรองให้ใช้ในระหว่างการซ่อม ในระยะรับประกันสินค้า 1ปี นับตั้งแต่วันซื้อขาย

       1.2   ฟรีค่าซ่อม อะไหล่ หรือ เปลี่ยนอะไหล่ เกิดปัญหาจากตัวเครื่อง รับประกันสินค้า 1ปี นับตั้งแต่วันซื้อขาย

       1.3   ฟรีค่าจัดส่งสินค้าซ่อมต่างประเทศ ไม่มีค่าเรียกเก็บย้อนหลัง รับประกันสินค้า 1ปี นับตั้งแต่วันซื้อขาย

       1.4    ฟรีเมื่อสินค้า หลอดไฟเสีย กล้องมีปัญหา เครื่องซ็อตไหม้ รับประกันสินค้า 1ปี นับตั้งแต่วันซื้อขาย

2.  สินค้าตรวจสอบจากต่างประเทศ พบว่าเสียจากการใช้งาน ดังนี้(นอกเหนือการรับประกัน) ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่าย

       2.1   เครื่องตกพื้นอาจจะมีการเรียกเก็บตามดุจพินิจของศูนย์ซ่อมต่างประเทศ เรียกเก็บตามใบแจ้ง

       2.2   เครื่องใช้งานไม่ได้เนื่องจากสายขาด สายหลวม เรียกเก็บตามใบแจ้ง

ตัวอย่างชิ้นงานขนาดใหญ่ที่สามารถสแกน ได้ซึ่งจะช่วยให้ใช้เวลาน้อยลด

TitanScan
TitanScan

กลุ่มการใช้งานที่เหมาะสมนำไปใช้

– จับข้อมูลเป็น3มิติ , วัดเป็นแบบ3D, สแกน 3Dต้นฉบับเก่า

– กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ , หน่วยงาน R&D ออกแบบรถยนต์ ,แผนกซ่อมชิ้นส่วนแม่พิมพ์การผลิต

– โรงงานผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักรโครงสร้างเครื่องจักร กรณีไม่สามารถถอดออกมาได้ , โรงงานสายพานการผลิตที่ต้องซ่อมชิ้นส่วน – แม่พิมพ์ขนาดเล็กผลิตภัณฑ์พลาสติก, ประติมากรรมสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ

– อุตสาหกรรม , แกะสลักชิ้นงานต้นแบบ , ชิ้นส่วนของเล่นขนาดใหญ่ ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะของ TitanScan

TitanScan

ตัวอย่างสาธิตการนำไปใช้งานประเภทต่างๆ

ตัวอย่างการทดสอบสแกนชิ้นงานประเภทต่างๆ

**********************************************************

สนใจติดต่อ บริษัท FASTTECH NC จำกัด Tel. 086-3255317

ขอรับการ DEMO ต้องการทดสอบชิ้นงานขอท่าน Test กับเครื่อง Scan ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

มีบริการคู่กับการขายติดตั้งโปรแกรม Reveres Engineering พร้อมการ Training ที่บริษัทของท่าน

**********************************************************