EinScan HX สแกนชุดแต่ง

การสแกน 3 มิติโดยใช้ Einscan HX ชิ้นส่วนอะไหล่มอเตอร์ไซค์ ตอนที่2

ในบทความนี้จะเป็นการเขียนบรรยายในเรื่องของการนำไฟล์ที่ได้จากเครื่องสแกน 3 มิติ EinScan HX เพื่อมาทำการแปลงไฟล์ให้เป็น CAD 3D หรือเรียกว่าขั้นตอน Reverse engineering ซึ่งสามารถใช้ได้หลายโปรแกรมด้วยกันในท้องตลาด แต่ในบทความนี้เรายึดการใช้ด้วยโปรแกรม SolidEDGA Shining 3D Edition. ไฟล์ที่นำออกมาเราใช้เป็นนามสกุล STL ซึ่งจะเป็นไฟล์มาตรฐานทั่วโลกที่ เครื่องสแกน 3D ทุกยี่ห้อยึดเป็นไฟล์มาตรฐานในการนำมาใช้เพื่อ Reverse engineering
โดยขั้นตอนเริ่มจากการหาโคลงสร้างหลักของชิ้นส่วนเพื่อจะเริ่มขึ้นเป็นฐานของ CAD 3D นี้เรายึดเป็นตัวแคร้งของฐานด้านล่างในการขึ้น ขั้นตอนแรกตัวใช้ฟังก์ชัน Sketch ออกมารอบรูปของขอบไฟล์ STL เมื่อเราได้โครงร่างของสเก็ตเราสามารถที่จะสร้างเส้นหรือส่วนโค้งของเส้นรอบรูปนั้นได้โดยมีเส้นโครงของสเก็ตเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราง่ายไม่จำเป็นต้องวัดและรู้ขนาดส่วนโค้งจุดนั้นๆได้เลยดังรูปที่ออกมาด้านล่าง